Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

139.8m FM

Kolumn torbjorn fagerstrom identitetskris pa universiteten

opinion

Robert Seger Mia Franck är litteraturvetare med inriktning på barn- och ungdomslitteratur. Hon har varit aktiv inom det nordiska nätverket NorChilNet och är med i nätverket Flickforsk! Hon är universitetslärare i litteraturvetenskap vid Åbo Akademi. Åbo Akademis förlag, Oy Tibo-Trading Ab [email protected] http: Robert Seger © Omslag och layout: Kommentaren fick mig att tänka på tystnadens betydelse.

Och på att sexualitet är mer än att betrakta, det är också att möta blicken. Samtidigt, trots eventuella tabun kring sexualiteten, har jag varit omgiven av beredvilliga diskussionspartners medan jag arbetat med detta projekt om den mängd av Kolumn torbjorn fagerstrom identitetskris pa universiteten som trängs innanför ungdomsromanernas pärmar.

Att skriva avhandling har inte varit ett ensamt arbete. Min handledare professor Maria Nikolajeva, Cambridge university, har med till synes enkla medel hjälpt mig att få struktur på hela arbetet. Hennes teoretiska insikter om barnlitteraturforskning och kunskaper om de böcker jag diskuterar har varit ovärderliga. Min bihandledare professor Maria Olaussen, Växjö universitet, har med ett flertal bra i marginalen fått mig att tro på mitt projekt.

och i att det som...

Hennes yrkanden på att skärpa diskussionen kring de feministiska och queerteoretiska begrepp jag använder har fört mig in i ständigt mer avancerade resonemang. Mitt ämnesområde, litteraturvetenskap, har varit en välkomnande plats för kritiskt tänkande. Jag har haft förmånen att ha uppmuntran av professor emeritus Clas Zilliacus och professor Roger Holmström som under dessa år intresserat sig för och ställt relevanta frågor om mitt projekt.

Litteraturvetenskapens forskningsseminarium har varit en livlig miljö där kolleger kommit med värdefulla synpunkter och litteraturtips. I synnerhet har barnlitteraturkollokvium varit en givande mötesplats för analyser av barn- och ungdomslitteraturen. Vid kollokvierna vill jag särskilt nämna lektor Lydia Kokkola som sade att man inte måste acceptera alla kommentarer.

De båda förhandsgranskarna universitetslektor Anna Nordenstam, Göteborgs universitet, och professor Päivi Lappalainen, Åbo universitet, har gett mig värdefulla och detaljerade kommentarer på mitt manus. Dessutom superlativer som har fått mig att nästan rodna. Detta projekt har möjliggjorts genom det ekonomiska stöd som jag fått från flera olika håll: Stiftelsens för Åbo Akademis forskningsinstitut, Svenska kulturfonden, Anne-Marie Cronströms minnesfond, Kansler Lars Erik Taxells forskningsfond, Oskar Öflunds stiftelse, Litteraturvetenskapliga nämnden vid Svenska litteratursällskapet i Finland samt Rektorspengar för avhandlingens slutförande.

NordForsknätverket Norchilnet har erbjudit möjligheter att knyta kontakter inom Norden och även internationellt. De kolleger som jag träffat genom Norchilnet har varit värdefulla kontakter, varierande tider på dygnet: Svenska barnboksinstitutets samlingar och kompetenta personal har varit en värdefull källa för denna undersökning. I början av detta avhandlingsarbete var väggarna för den forna litteraturvetenskapens vistelseort inte hälsovänliga och jag fick en fristad vid kvinnovetenskapen.

Professor Harriet Silius tog emot mig och satte mig i arbete. Under den period jag var i litteraturvetenskaplig husflykt är jag mycket tacksam för alla de livliga samtal som fördes vid kvinnovetenskapens forskarseminarium samt i kafferummet. I synnerhet vill jag nämna Elina Oinas och Jutta Ahlbeck-Rehn som gav mig mersmak för Butler och Foucault genom sina insiktsfulla kommentarer. Överhuvudtaget har lunch och kaffe oftast inneburit vidare diskussioner mellan tuggorna och drickandet.

Alla mina medlunchare, i olika faser, har varit värdefulla för både vetenskapligt arbete och någorlunda sinnesfrid. Två av mina kolleger och vänner har alltid funnits till hands. Maria Lassén-Seger har alltid korrigerat mina engelska forskningspresentationer och dessutom outröttligt kommenterat själva innehållet både i svensk och i engelsk text.

Mia Österlund har jag sparat till slutet av detta tack, men det har ingenting med ordningsföljd att göra. Kolumn torbjorn fagerstrom identitetskris pa universiteten lista över vad Mia Österlund gjort för att detta avhandlingsprojekt har kunnat slutföras är lång. Framförallt har hon hela tiden trott på mitt arbete, i synnerhet då jag själv betvivlat min förmåga.

Hon har med röd, grön och svart penna i marginalen kommit "Kolumn torbjorn fagerstrom identitetskris pa universiteten" relevanta och engagerade frågor. Att jag någonsin påbörjat denna forskning samt avslutat den är avhängigt av alla de samtal vi fört. Utan Mia hade detta aldrig skrivits. Dessutom har vi skrattat medan vi stretat med våra sammanflätade arbeten. Min familj Jonas, Wilma och Lina.

Tack för att ni finns, jag älskar er. Min övriga familj bröder och pappa, tack. Speciellt Pontus och Pamela, tack för att ni lyssnat även om ni kanske inte alltid vet vad jag talar om. Och Pontus, tack för hjälp med lay out. Även Robert Seger som blev ivrig över omslaget till den här boken, tack. Och tack till Charlotte som alltid lyssnar, både på vetenskap och på vänskap.

Tack till Anna S. Och så mamma, jag önskar jag kunde tacka dig. För utan alla de ungdomsromaner du släpade hem, din kärlek och ditt intresse för att jag överhuvudtaget skulle tänka mer och tänka vidare — utan dig är världen mycket fattigare. Kolumn torbjorn fagerstrom identitetskris pa universiteten tillägnar jag dig, mamma och mina döttrar.

Omgärdad sexualitet Romantiserad medvetenhet 3 Våldsam norm Flankflickan som kontrast Bikaraktären offras När alla ljuger Omedvetenhet bestraffas Juliane och jag Pojkberättarens offentliga röst Man kan inte säga allt Blottställd flicksexualitet Flickan begär d Lilla Marie Våldsamt tystad Isolerad flicka Sexualitet som skaver 4 Heteronormativt av brott Tystnaden som skydd När alla ljuger Syskonkärlek i det dolda Poetiskt gestaltad Kolumn torbjorn fagerstrom identitetskris pa universiteten Passera som pojke Duktig pojke!

Flickkropp i blickfånget Flickor emellan Juliane och jag Växa som häxa Kollektivt ifrågasättande 5 Avslutande diskussion Obligatoriskt mognadskrav Hetero sexualiteter Normativ kraft Talande tystnader Dikotoma klyverier Summary Litter aturförteckning Titelregister Personregister Skrifter utgivna av Svenska barnboksinstitutet 1 Inledning Rebecka reser sig och går fram till min säng. Hon ser frågande på mig och jag är alldeles allvarlig och livrädd.

Då kryper hon ner under mitt täcke. Hon är helt nära mig, hennes kropp är intill min. Hon kysser mig, först på halsen, sedan på kinderna, sist på munnen. Hennes mun är så mjuk. Det känns konstigt, ovant. Kan verkligen tjejer kyssa Kolumn torbjorn fagerstrom identitetskris pa universiteten Marika KolterjahnI väntan på liv, s Ulla sticker in kontakten och lägger sig skönt och bekvämt tillrätta under täcket.

Hon särar på benen och placerar det vibrerande munstycket ovanpå trosorna, först lite vid sidan av clitoris, men så småningom mera direkt mitt på den. Hon har inga tankar just nu.

Känslan är stark, Kolumn torbjorn fagerstrom identitetskris pa universiteten skarp.

Får vi äntligen en forskningspolitisk...

I en handvändning får hon en kraftig orgasm. Det är det ingen kille som klarar så fort, inte HansJörgen, tänker Ulla, då hon hämtat sig igen. Maria MarcusAlle tiders forår!

Med utgångspunkt i att hon inte är intresserad av pojkar gestaltas hennes sexualitet som trevande. Hon väntar på att uppslukas men vågar inte ta för sig, förrän hon lär känna Rebecka på RFSL1 som kan leda henne vidare mot att leva annorlunda i en heterosexuellt präglad omgivning. Martas försiktiga inställning till sexualitet bygger på att hon känner sig utanför. Hon är oskuldsfull och ovan. Hennes kontrast är Ulla i Maria Marcus danska ungdomsroman Alle tiders forår!

Det krävs ett danskt exempel för att åskådliggöra en frigjord flicka som onanerar. Kolumn torbjorn fagerstrom identitetskris pa universiteten den svenska ungdomsromanen Kolumn torbjorn fagerstrom identitetskris pa universiteten onanerande pojkar men flickorna som rör sig själv är däremot antingen trevande i sitt utforskande eller gör det för att de känner en romantisk längtan efter en speciell "Kolumn torbjorn fagerstrom identitetskris pa universiteten." Danska Ulla känner sin kropp och vet Kolumn torbjorn fagerstrom identitetskris pa universiteten hon vill att den ska beröras.

Masturberandet ger utlopp för hennes fantasier. Hon kan både ta och bli tagen när hon i sin frigjordhet lever ut all sin lust. Ända sedan den moderna ungdomslitteraturens början under Riksförbundet för sexuellt likaberättigande. De två ovan presenterade böckerna representerar den nordiska ungdomsromanen, där samhällsstrukturen är liknande och därmed gestaltas en problematik som överskrider nationsgränserna. Samtidigt visar gestaltningen av dem att frigjordheten inbegriper kroppslig tvetydighet, medan oskulden även omfattar sexuell nyfikenhet förenat med lust.

I ungdomsromanen gestaltas sexualiteten i ett brett spektrum, ofta intimt sammanflätad med kategorier som kön, klass och ålder. Men sexualiteten är dessutom en separat kategori som inte kan förstås endast som underordnad till exempel kön.

Sexualiteten kan som den framställs i skönlitteraturen ibland vara avgörande för tolkningen och därmed läsas som överordnad socialt konstruerat kön. Samtidigt är gränsdragningen grumlad för hur sexualitet och kön samspelar eller divergerar. Sammankopplingen mellan kön och sexualitet, liksom ovannämnda kategorier klass och ålder, styr hur sexualiteten görs begriplig. Det är inte bara huvudpersonerna Ulla och Marta i ungdomsromanerna ovan som är relevanta i texterna utan främst deras relationer.

För Ullas del i Alle tiders forår! Marta i I väntan på liv blir kär i och sviken av en flicka och har ihop det med en pojke innan hon träffar Rebecka och småningom lär sig att tro på sig själv för att kunna komma ut som lesbisk. De förväntningar som ställs på flickorna av de övriga karaktärerna influerar deras uppfattning om hur sexualitet kan göras.

Omgivningens normer för sexualitet reglerar hur flickorna kan agera och det är dessa gränser — och gränsöverskridningar — av hetero sexualitet som denna avhandling behandlar. I avhandlingen argumenterar jag för huruvida heterosexualitet gestaltas både explicit och implicit som det rättesnöre, det vill säga den norm, vilken alla sexualiteter förhåller sig till i ungdomsromanen. Min tes är att heterosexualiteten upprättas som måttstock och övriga sexualiteter görs begripliga i relation till uppfattningar om vad heteronormativiteten omfattar.

I förlängningen av detta är mitt antagande att heterosexualiteten inte är enhetlig utan inbegriper ett flertal heterosexualiteter. I ett heteronormativt samhälle är heterosexualiteten utgångspunkt för hur sexualitet konstrueras. Det vill säga att tala om sexualitet innebär att säga något om heterosexualitet — förutsatt att man inte tydligt avser att tala om sexualiteter som avviker från normen. Heteronormativitet avser alltså uppfattningen att alla är heterosexuella och att detta antagande upprätthålls av institutioner, strukturer, relationer och handlingar.

Den franska filosofen Michel de Certeau skiljer mellan taktik och strategi. Taktik å andra sidan innebär att i vardagslivet kunna göra tillfälligt motstånd.

”Ett brev betyder så mycket” – några samtida perspektiv på historiska brev.

och, att, det, i, på,...

Torbjörn Forslid och Anders Ohlsson vetenskapliga kulturstudier eller cultural studies vid de flesta universitet, ibland Malmgren, Gun (): ” Svenskämnets identitetskriser – moderniseringar och kan inplaceras i kolumn B. I likhet med. AKT |emergencylocksmiths.info1| - 70 nu AB |emergencylocksmiths.info1| - 70 På PP |emergencylocksmiths.info1| - 69 MAD | - 69 NOM |emergencylocksmiths.info1| - 7 universitetet emergencylocksmiths.info AKT |emergencylocksmiths.info1| - 3 Fagerström PM.

POS |emergencylocksmiths.info1|emergencylocksmiths.info1| - 2 Kolumnen NN. Naturkatastrofen på ön Sulawesi i Indonesien har satt skräck i befolkningen.

. Torbjörn Petersson: I Kina kan vem som helst försvinna Interpols om Kolumn torbjorn fagerstrom identitetskris pa universiteten familj” Hon gör humorshow av identitetskrisen det innebar att bli mamma. . Förr röstade de flesta som gått på brittiska universitet blått.

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde