Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

142.1m FM

Allt fler vill fanga malarkrafta

opinion

Fjorton filosofer samlas till ett samtal om magiska krafter.

Framtidens makthavare känner sig kallade

Nej, det här är inte en uppföljare till Sagan om ringen. Däremot sitter de vise fjorton i en ring och Allt fler vill fanga malarkrafta som leder mötet håller i en silverglänsande ring.

Hon heter Suzanne Axelsson och är förskollärare. Ingen sitter inne med rätt svar utan man undersöker svaret tillsammans. Frågan ställs av de vuxna, men plockas upp utifrån barnens funderingar och lek. De senaste månaderna har barnen lekt att de har olika övernaturliga krafter, ofta inspirerade av Disneyfilmen Frost. Därför är magisk kraft temat för dagens samtal. Suzanne Axelsson börjar med att påminna om spelreglerna.

Mer detaljerade förslag kommer från olika barn i ringen. Man lyssnar med kroppen, med hjärtat, med bröstet, lungorna och med ögonen! Nu, när alla är införstådda med reglerna kan filosofisamtalet börja.

Först ställer förskolläraren en fråga som är lätt för alla barn att svara på. De har dessutom fått frågan av henne tidigare en och en. Det förs till protokollet. Pratringen fortsätter sedan runt i ringen så att alla barn får ordet. Men de allra flesta säger att de vill ha is- eller eldkraft. Efter den första rundan är det dags för den svårare filosofiska frågan för dagen. Men först tar vi en tankepaus, jag ser att vissa behöver det, säger Suzanne Axelsson. Alla barn lägger sig ner på knä med pannorna mot golvet.

Efter metoo-rörelsen vill allt fler...

Då tänker man hårt, förklarar en pojke. Efter en stunds paus kan samtalet starta igen. Ester förklarar att hon gillar den och att hon vill bygga ett hus av is precis som Elsa isprinsessan i filmen Frost. När turen kommer till Arwen, som valde eldkraft först, har hon tagit intryck av de andras tankar.

För … Jag skulle kunna vara Elsa, för jag är lik Elsa, säger Arwen. Här utbryter en spontan diskussion om huruvida Arwen är lik isprinsessan Elsa eller inte? Och vad Allt fler vill fanga malarkrafta egentligen har på sig i filmen och vilka som sett den … Suzanne Axelsson får komma in och påminna om vad de skulle prata om i dag. Jag vill bränna upp så inga dumma kan … så de bränner sig. Fler barn ändrar sitt val vartefter pratringen går runt. Många fler väljer iskraft än de gjorde först, någon ändrar till blomkraft.

När det blir lite stimmigt ber Suzanne Axelsson barnen sätta händerna först på huvudet, sedan på magen och sist på knäna och påminner igen: Hon bekräftar Allt fler vill fanga malarkrafta de säger i ringen genom att upprepa och hon påminner barnen om att de kan ändra åsikt. Det blir till att ändra i protokollet.

Skulle något bli fel upptäcks det oftast av barnen när de vuxna läser upp vad de har sagt vid ett senare tillfälle. För att visa dem att jag inte vill, så att ingen tar min mamma eller pappa, säger Samuel. Flera barn har samma tankegång. Att kraften ska skydda dem och deras familj från elaka personer. När alla krafter uppmärksammats är det dags att sammanfatta samtalet. Det kan barnen göra själva ibland, men i dag är temat krafter helt nytt, och därför håller Suzanne Axelsson i det som kallas ett metasamtal: Hon uppmärksammar barnen på likheter och olikheter i deras val, men att de kunde välja samma kraft av olika skäl, eller olika kraft men av samma skäl.

Många ville ha kraft för att kunna skydda sig och sina föräldrar. Vi har också pratat om hur det är att lyssna. Efter samtalet går barnen ut och de båda kollegorna sitter kvar en stund och reflekterar. Barngruppen har utvecklats mycket språkligt och socialt sedan de började med filosofiska samtal Allt fler vill fanga malarkrafta ett år sedan. Då var de yngsta två år.

Efter metoo-rörelsen vill allt fler...

Vissa hade svårt att prata, de sa kanske bara ett ord. Och de hade svårt att sitta still och lyssna mer än fem minuter. Nu sitter de i tjugofem minuter och alla har lärt sig prata inför varandra och uttrycka sina tankar. Men det har krävt mycket träning. Att lära sig lyssna är en viktig förmåga om man ska kunna filosofera. Det är så man lär sig, kan fråga vidare "Allt fler vill fanga malarkrafta" bli nyfiken, påpekar Suzanne Axelsson.

Kan man lyssna kan man också ändra åsikt. När många barn ändrar ståndpunkt i ett samtal, som i dag, tolkar de vuxna det varken som positivt eller negativt. Det kan bero på olika saker: Disneyfilmen har stark påverkan, liksom grupptryck, men också att andra barn kommer med idéer som inspirerar.

Att kunna tänka kritiskt är en annan viktig förmåga för framtidens demokratiska medborgare. Därför uppmuntras barnen att ifrågasätta. De köper inte saker, utan frågar alltid varför. För att ett filosofiskt samtal ska fungera bra krävs förutom att barnen kan spelreglerna att läraren känner ett äkta engagemang i ämnet.

Annars blir samtalet trögt. Som vuxen måste man öppna sig för en mer fantasifull värld.

Logga in på Dagens Nyheter

Samtidigt är de vuxna nödvändiga för att visa formerna för hur man kan filosofera. I förskolan Filosofiska är filosofin inte bara närvarande i samtalen. Förhållningssättet finns med hela tiden i vardagssituationer, lek och skapande.

De målar av föremål från olika perspektiv till exempel och sätter ord på att samma sak kan se olika ut från olika håll. De äldsta arbetar med modern konst och undersöker konstnären Allt fler vill fanga malarkrafta Pollock och hur man kan välja att uttrycka sina känslor i olika färger. Med de yngsta handlar filosofi mycket om att träna turtagning, som att ge och ta emot paket i en ring, till exempel, för att förbereda på dialog i grupp.

Och även om filosofi inte finns inskrivet i den svenska läroplanen tycker arbetslaget att filosofins byggstenar finns där. Många mål handlar om kommunikation och inflytande, liksom etik och livsfrågor. Att lära sig lyssna, argumentera och agera demokratiskt. Under senaste året har barnen arbetat med temat älvor Allt fler vill fanga malarkrafta filosoferat mycket kring frågor som: Vad är Allt fler vill fanga malarkrafta älva? Finns älvor på riktigt? Hur kommer man dit?

Är de goda eller onda? Kan älvor hamna i fängelse? Och vad skulle du göra om du träffade en älva? I linje med det kritiska tänkandet strävar personalen efter ett normkritiskt förhållningssätt. I älvtemat har de visat upp olika bilder på älvor som inte bara är unga, väna, smala och vita flickor, utan också älvor som är tjocka, spöklika, äldre, mörkhyade, pojkar och utan vingar.

De togs emot med öppna armar. Barnen har med tiden kommit fram till att en älva är en liten person som kan flyga — med eller utan vingar.

Att älvor bor i älvlandet, som man behöver en karta för att hitta till. Och att vissa kan vara fast i älvfängelset. Men att man inte får fånga och låsa in en älva hur som helst.

Om älvorna finns på riktigt tvekar barnen fortfarande kring. Ändrar sig från dag till dag. Eller som någon sa:. Både Rose-Marie Helander och Madelen Ekqvist har märkt att fler Allt fler lärare hör av sig till oss och vill ha råd och stöd, och de ska de få och att de får jobba mer med psykosociala problem tar kraft.

Läs också: Vill fånga upp ohälsa tidigt Vinterstormen nådde Västra Mälardalen under kvällen på. inventering redovisas initiativ som vill locka fler kvinnor till att söka tekniska I dialog och workshops fånga upp behov hos målgruppen kring information om elektronik-.

principiellt hinder, men allt hänger på att företag i en region ska efterfråga utbildning med pågår ett arbete bland företag i Mälardalen för detta. Om du inte godkänner eller vill ha mer information kan du läsa mer här: Om cookies och Att fånga in sälen visade sig vara svårt, och därför blev den kvar. Fler försök har gjorts för att fånga in Torsten de senaste månaderna, och på Igår kväll gick allt bra.

Allt ryms i ett samtal...

Brinnande lastbil i höjd med Råamåla.

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde