Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

127.7m FM

Kinesiska flottan kommer till stan

opinion

Royal Navy är den äldsta av de brittiska försvarsgrenarna. Då Storbritannien är en önation och sjöfartsnation har flottan under historien haft stor betydelse för utgången av flera krig och sedan länge har Royal Navy varit en Kinesiska flottan kommer till stan världens största flottor, och periodvis även världens största.

Idag har Storbritannien fortfarande den största flottan inom Europeiska unionen och är en Blue-water navy ; en flotta som har kapacitet att operera på världshaven, med flygunderstöd från hangarfartygsbaserat flyg. Enligt Eric Groves klassificering av världens flottor var Royal Navy, liksom den franska flottanen tredje rangens flotta, dvs.

Det officiella samlingsnamnet på alla marina delar av brittiska försvarsmakten av idag är Naval Serviceoch inkluderar Royal Navy och Royal Marines med mera. Naval Service hade 39  stamanställda i april Mellan år och början av andra världskriget ansågs Royal Navy vara den största och mäktigaste flottan i hela världen.

Efter det har USA: Flottan bidrog starkt till att Storbritannien kom att bli den dominerande militära och ekonomiska stormakten under talet och talet och var dels av stor betydelse för möjligheten att erövra de många brittiska koloniernabland annat i konkurrens med Frankrikeoch dels för att hålla ihop det vidsträckta brittiska imperiet.

I och med segern i slaget vid Trafalgar erhöll Storbritannien ett absolut sjöherravälde i  år framåt. Royal Navy är Kinesiska flottan kommer till stan en av världens största flottor, och överträffas endast av den amerikanska, kinesiska och ryska flottan när det gäller förmåga att utöva global sjömakt. Dess uppdrag är idag att skydda brittiska intressen i hemlandet och utomlands och att verkställa den brittiska regeringens utrikes- och försvarspolitik, med såväl militära som diplomatiska medel.

Royal Navy utgör en viktig komponent i Storbritanniens åtaganden till NATOoch upprätthåller Storbritanniens kärnvapenavskräckningsförmåga genom att ständigt ha kärnvapenubåtar till havs. Högste befälhavare för Brittiska flottan är Drottning Elizabeth IIi kraft av befattningen som högste befälhavare över alla väpnade styrkor och med titeln Lord High Admiral.

Den som har det yrkesmässiga ansvaret för dess ledning är chefen för Naval Service, med titeln First Sea Lord.

Ville revolutionera

Denne ingår i ett Kinesiska flottan kommer till stan vars ordförande är Storbritanniens försvarsminister Secretary of State for Defence. De marina ledamöterna i detta kollegium var i juli Chefen för flottan för befäl över alla sjögående enheter. Denne har sitt högkvarter ombord på HMS  Excellent i Portsmouth samt i Northwood, Middlesex där alla försvarsgrenarna har ett gemensamt högkvarter. I detta högkvarter finns ett antal chefer med olika ansvarsområden, däribland:. Amfibiestridskrafterna består i huvudsak av den 3: Sjöstridskrafterna innefattar ett antal enheter med bland annat hangarfartyg, amfibiefartyg och en särskild multinationell enhet som opererar utanför Irak.

Royal Navy hade tidigare ett stort antal baser runt hela världen. Marinkåren har sin bas i Plymouth. Ytflottan utgör den största delen av Royal Navy.

Här kommer Eskilstunas nya kinesiska...

Den består av 90 fartyg, bland annat 3 hangarfartyg3 amfibiefartyg8 jagare17 fregatterminröjningsfartyg, patrullbåtar och inspektionsfartyg. Hangarfartygen är kärnan i Royal Navys Kinesiska flottan kommer till stan. Deras viktigaste beväpning är flygstyrkan som består av 21 flygplan och helikoptrar. Den exakta sammansättningen på flygstyrkan beror på uppdragets art. Bland de flygplanstyper som kan föras med Kinesiska flottan kommer till stan finns Harrieroch helikoptrar för flygburen stridsledning Sea Kingtransport Sea King, Chinook och ubåtsjakt Merlin.

Hangarfartygsstyrkan planeras att utrustas med två nya hangarfartyg med start Dessa fartyg är betydligt större än dagens, och kommer att kunna ta upp till 40 flygplan. Amfibiefartygen, samtliga från slutet av talet, har till uppgift att transportera och landsätta trupper. Jagare och fregatter är flottans arbetshästar. Jagarnas främsta uppgift är luftförsvarmedan fregatterna är inriktade på strid mot ytfartyg och ubåtsjakt.

De 8 jagarna av Typ 42 kom i tjänst i slutet på talet och början på talet. Bestyckningen består bland annat av en 4,5 tums kanon,  mm antiubåtstorpeder och 22 luftvärnsrobotar av typen Sea Dart. Jagarna behöver ersättas av modernare system och kommer den första i en ny serie Jagare, Typ 45att träda i tjänst. Mellan 6 och 12 av dessa nya jagare kommer att anskaffas.

De nyaste fregatterna av Duke -klass Type 23 är 13 till antalet och trädde i tjänst under talet. Dess huvudsakliga bestyckning är 32 Sea Wolf luftvärnsrobotar, 8 Harpoon sjömålsrobotar, en 4,5 tums kanon och  mm antiubåtstorpeder.

Royal Navys ubåtsvapen har idag enbart kärnkraftsdrivna strids ubåtar. Det rör sig om 4 strategiska robotubåtar Vanguard-klassKinesiska flottan kommer till stan med 16 Trident D5 ballistiska robotarvilka utgör Storbritanniens förmåga till kärnvapenavskräckningoch 9 attackubåtar 7 Trafalgar-klass och 2 Swiftsure-klass med kryssningsrobotar.

En ny typ av attackubåt Astute-klass är under konstruktion. Tre stycken av dessa har sjösatts, men inte tagits i drift apriloch upp till tre till kan komma att beställas. I Submarine Service ingår också ubåtsräddningstjänsten Submarine Rescue ServiceKinesiska flottan kommer till stan flera små räddningsubåtar och fjärrstyrda dykrobotar.

Fleet Air Armmarinflyget, är Royal Navys flygande förband, med flygplan och helikoptrar samt en personal på omkring 6  Omkring kommer marinflyget att börja utrustas med flygplanet Joint Strike Fightersom är ett i huvudsak amerikanskt utvecklingsprojekt där även Storbritannien och flera andra länder deltar.

Fram till dess har man lånat 26 Harrier GR. Dessa är stationerade ombord på hangarfartyg, amfibistridsfartyg, jagare och fregatter när dessa är till sjöss, och annars på baser i Yeovilton, Culdrose och Cottesmore. De amfibiefartyg som transporterar marinkårsförbanden ingår dock i Royal Navy, och flygunderstödet ingår i Fleet Air Arm. Idag utgörs kärnan i Royal Marines av en brigad 3 Commando Brigadesom står i ständig beredskap som del av Storbritanniens snabbinsatsstyrkor.

Brigaden består av tre enheter av bataljonsstorlek samt understödsförband, och är normalt baserade i sydvästra England. Det kan i praktiken beskrivas som ett paramilitärt rederi med 18 fartyg. RFA består av trängfartygsom kan understödja örlogsfartyg med drivmedelammunitionreservdelarfärskvatten och proviant till sjöss RaS, Replenishment at Sea. RFA har också amfibiefartyg. Personalen är civila statstjänstemän och bär uniform och gradbeteckningar av handelsflottans typ.

Royal Navy Storbritanniens örlogsflagga. Grader i Royal Fleet Auxiliary. Militära grader i Storbritannien. Hämtad från " https: Alla artiklar som behöver källor Alla artiklar som behöver enstaka källor Artiklar som behöver enstaka källor Artiklar som behöver enstaka källor Visningar Visa Redigera Redigera wikitext Visa historik.

På andra projekt Commons. Verktyg Sidor som länkar hit Relaterade ändringar Specialsidor Permanent länk Sidinformation Wikidataobjekt Använd denna sida som referens. Sidan redigerades senast den 20 september kl.

Den information som du lämnar...

Wikipedias text är tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-dela-lika 3. För bilder, se respektive bildsida klicka på bilden. Amiral Sir Mark Stanhope [ 1 ]. Försvarsministeriet säger sig vara medvetet om att hangarfartyget Carl Vinson med åtföljande flotta seglade in i Sydkinesiska havet på. Vad händer egentligen i Kina och hur ska Göteborgsregionens fordons- Ann- Kinesiska flottan kommer till stan Hermansson - ”Stan har inte råd med ängsliga chefer” · Jonas.

Den snabba övergången till ny teknik, elektrifiering av fordonsflottan, De akademiska och teknologiska framsteg som görs i Kina kommer att få effekter. Fregatten Yiyang är betydligt modernare och introducerades i den kinesiska flottan för åtta år sedan.

Här tänkte invånarna i kinesiska...

Den är 30 meter kortare ( meter) än.

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde