Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

109.6m FM

Usa planerar flygspana over syrien

opinion

President Donald Trump tillkännagav den 20 oktober att USA överväger att dra sig ur det så kallade INF-avtalet om skrotning av markbaserade medeldistansrobotar, som ingicks mellan USA och Sovjetunionen den 8 december Trump meddelade också att USA ämnar förstärka sin kärnvapenarsenal tills världen blir säkrare.

Avtalet syftade till att sätta stopp för tillverkningen och innehavet av markbaserade medeldistansrobotar med en räckvidd på mellan och kilometer.

USA planerar flygspana över Syrien....

Denna typ av missiler placeras oftast på flyttbara ramper och har visat sig vara extremt knepiga att lokalisera. De anses därmed vara mer operativt användbara och ekonomiskt gynnsamma än sådana missiler som baseras på fartyg eller flygplan.

Detta är av stor betydelse för Ryssland med dess allt besvärligare ekonomiska situation. Ett uttryck för det prekära läget är att den ryska regeringen nyligen föreslagit en gradvis höjning av pensionsåldern till 65 år för män och 63 år för kvinnor. Om förslaget går igenom i den ryska statsduman blir det den första pensionshöjningen i landet på närmare 90 år. Det är dock inte ett dugg konstigt att USA vill avsluta en överenskommelse som ingicks med en Usa planerar flygspana over syrien statsbildning i slutfasen av det Kalla kriget för en mansålder sedan.

Särskilt inte som det framlagts klara bevis för att Putins Ryssland länge kränkt det existerande avtalet. I en rapport till den amerikanska kongressen lades övertygande bevis fram för att den ryska satsningen bröt mot det ingångna avtalet. President Barack Obama ville dock inte stöta sig med sin ryska motpart Vladimir Putin och lät saken bero. Återstår att se vad som händer härnäst. Enda sättet för ryssarna att rädda INF-avtalet torde vara att avveckla den nya Novator-roboten.

Den nuvarande situationen påminner starkt om den som rådde då Reagan genomförde en militär upprustning, som Gorbatjovs Sovjetunionen med dess katastrofala ekonomi  inte hade några möjligheter att hänga med i.

Följden blev att sovjetriket imploderade och  upphörde att existera den 31 december Såväl USA som Ryssland är naturligtvis medvetna om denna historiska parallell.

Trumps nationelle säkerhetsrådgivare John Bolton har nyligen besökt Moskva och samtalat med bland andra den ryske utrikesministern Sergej Lavrorv. Bolton deklarerade då att USA med Trumps uttalanden inte avser utöva någon utpressning gentemot Ryssland. Inte bara relationen mellan USA och Ryssland ligger i vågskålen när det gäller kärnvapenbalansen.

En anledning till Usa planerar flygspana over syrien aviserade kärnvapenuppbyggnad är att även den regionala stormakten Kina innehar kärnvapen och knappast kan förväntas göra avkall på dessa. Be the first to comment. Den högt uppsatte sovjetiske avhopparen Oleg Gordievsky berättade i en intervju med en medarbetare i den konservativa svenska tidskriften Contra att den uppburne svenske politikern och diplomaten Pierre Schori var spionorganet KGBs främsta uppgiftslämnare i Sverige.

Det kommer därför inte som någon överraskning för denna bloggare att det nu avslöjats att Schori ställde sig positiv till en militär sovjetisk intervention i Polen. Det nya avslöjandet, som görs av Ledarsidorna, visar att Pierre Schori, liksom Gordievsky föddvid ett möte med Socialistinternationalens exekutivkommitté  den 13 december ställde sig bakom Sovjetunionens diktator Leonid Brezjnevs Usa planerar flygspana over syrien på att intervenera militärt i Polen med stöd av den så kallade Brezjnevdoktrinen.

Enligt Brezjnevdoktrinen hade Sovjetunionen rätt att ingripa militärt i kommunistiskt styrda länder som ansågs hotade av undergrävande — det vill säga demokratiska och frihetliga — krafter.

Så hade tidigare under Brezjnevs styre skett i Tjeckoslovakien och Afghanistan Innan dess hade Sovjet ingripit militärt i Östtyskland och Ungern i liknande syfte. I december hade den polska fackföreningsrörelsen Solidaritet på polska Solidarnocs på allvar utmanat det kommunistiska styret i Polen med Lech Walesa, som var elektriker på Leninvarvet i Gdánsk, som karismatisk ledargestalt.

Solidaritet var en antikommunistisk rörelse baserad på den i Polen  inflytelserika romersk-katolska kyrkan och uppfattades därför i såväl Warszawa som i Moskva som ett allvarligt ideologiskt hot mot den hegemonistiska kommunismen. I slutet av övervägde Moskva på allvar att sätta Brezjnevdoktrinen i verket i syfte att krossa det folkliga upproret.

De av Ledarsidorna redovisade handlingarna härrörande från de så kallade Bukovskyarkiven och dokument från CIA vilka avhemligats uppges visa att Pierre Schori, som vid denna tidpunkt var internationell sekreterare i Socialdemokraterna, positionerade sig själv och sitt parti i riktning mot att ställa sig bakom en sovjetisk intervention omfattande bland annat undantagslagar i Polen.

Schori uttryckte sig även nedsättande om Solidaritets-ledaren Lech Walesa. Problemet för Schori var att han inte representerade Sverige som nation i någon kapacitet. Landet styrdes vid denna tid av en borgerlig regering — Fälldin II — med "Usa planerar flygspana over syrien" Thorbjörn Fälldin som statsminister.

Att denna regering bestående av centerpartister, moderater och folkpartister skulle ställa sig bakom en sovjetisk invasion i Polen måste betraktas som ytterst osannolikt.

DAMASKUS Damaskus USA vill sätta...

Pierre Schori ingick i den sovjetvänliga socialdemokratiska grupp som den gamle underrättelsemannen Olof Frånstedt skriver om i boken Spionjägarnasom utkom för några år sedan. Författaren skildrar insiktsfullt hur tre personer i Socialdemokraternas ledande skikt — Anders Thunborg, Sten Andersson och Pierre Schori — hade regelbundna kontakter med KGBs representation på den sovjetiska ambassaden.

Det uppenbara syftet med dessa kontakter, som gränsade till det landsförrädiska, var att stämma av den socialdemokratiska och svenska utrikespolitiken så att den rimmade med — eller åtminstone inte avvek alltför mycket från — Sovjetunionens önskemål. Bara en fullskalig idiot kan tro Usa planerar flygspana over syrien detta. Schori formligen krälade i stoftet inför den store Fidél Castro. Beryktad är hans utsaga om Castro i en intervju i Skånska Dagbladet den 20 julielva år efter hans besök på Kuba tillsammans med Olof Palme Någon har sagt att han är för stor för sin ö.

Castro ser allt i ett mycket långt perspektiv. Han är en encyklopedist och har närmast en renässansfurstes drag. Mycket mera skulle kunna sägas om Pierre Schori, men jag stoppar där för ögonblicket. Tilläggas bör dock kanske att han var både en personlig vän till och ideologisk meningsfrände med den norske storspionen Arne Treholt. Det som skiljer dessa båda vänsteraktivister åt är att Schori var smart nog att inte åka Usa planerar flygspana over syrien för sin landsförrädiska verksamhet.

Treholt hade inte samma tur. Han blev dock benådad och frigavs redan efter sju år. Pierre Schori är född den 14 oktober och fyller alltså 80 år om en dryg månad. Han håller igång bland annat genom att träna kampsporter.

Han var kabinettssekreterare vid Utrikesdepartementet UDriksdagsledamot, biträdande utrikesminister med titeln biståndsminister, ledamot i EU-parlamentet samt svensk FN-ambassadör.

Utrikesminister Sten Andersson, vännen från den socialdemokratiska sovjetgruppen, förnekade ett par månader senare att de tre baltiska staterna var ockuperade. Uttalanden som deras gemensamme läromästare Olof Palme nästan säkert skulle ha applåderat.

För att återgå till Schoris stöd för en sovjetisk invasion i Polen så inträffade den aldrig. Däremot införde premiärminister Wojciech Jaruzelski Usa planerar flygspana over syrien, en polsk general med adlig bakgrund, i december undantagstillstånd i landet i det påstådda syftet att förhindra en sådan invasion.

UNPREDEP –, Force Commander i...

Det folkliga motståndet mot det kommunistiska styret var dock omöjligt att hålla tillbaka i längden, och kunde Solidaritets-mannen Tadeusz Mazowiecki  utses till det forna sovjetblockets förste demokratiskt valde premiärminister. Jag känner mig rätt säker på att det inte smällde några champagnekorkar i sovjetlakejen Pierre Schoris hem på Lidingö när Walesa svors in som president. USAs Usa planerar flygspana over syrien Donald J. Trump har träffat sina ryska motsvarighet Vladimir V.

Putin i Finlands huvudstad Helsingfors. Det borde han enligt den samlade klokskapen hos etablerade media och politiker inte ha gjort. Det har knappast varit bättre i Sverige. Somliga mediaoperatörer som man hade förväntat sig betydligt mer av tycks få kortslutning i hjärnregionerna när det gäller den 45e amerikanske presidenten: Att Gudmundson förlorat förmågan till klart tänkande när det gäller Donald Trump visas av att han — på Usa planerar flygspana over syrien allvar, får man förmoda — jämför USAs 45e president med Filippinernas Rodrigo Duterte och Zimbabwes Robert Mugabe.

Det är sannerligen ett medialt lågvattensmärke när bedömare saknar förmågan att skilja USAs ordinarie utrikespolitik från uttalanden på en presskonferens efter ett toppmöte ägnat åt det onekligen vällovliga syftet att minska spänningarna mellan två av världens mäktigaste statsbildningar.

Jag vågar påstå att båda dessa möten gagnade världsfreden, och Nixon och hans dåvarande nationelle säkerhetsrådgivare Henry Kissinger fick också välförtjänt beröm för sin framsynta utrikespolitik. Med Trump är det annorlunda — han skall av någon svårbegriplig anledning rullas i tjära och fjädrar oavsett vad han tar sig för. Problemet för Trump-hatets vänner är bara att mötet med Putin — liksom mycket annat som Trump gjort — blev en betydande framgång, något som till och med SVTs utrikesreporter Per Anders Engler tvingades erkänna i ett inslag.

Trumps kritiker på hemmaplan och ute i världen tycks mena att USA-presidenten borde ha läst lusen av sin ryska motsvarighet och mer eller mindre hotat med krig. Istället valde Trump, att döma av det som sades på presskonferensen, att tona ner skiljaktigheterna mellan de båda stormakterna även om alla vet vet att sådana finns det rätt gott om.

Det visar enligt min mening att Trump är en ansvarsfull världsledare som inser att bilateral konfrontation mellan USA och Ryssland inte är något självändamål.

Som Trump själv har uttryckt saken: Vad Trump framför på ett toppmöte med Ryssland och Usa planerar flygspana over syrien presskonferens är en sak. USAs utrikespolitik visavi ryssarna en helt annan. Att påstå att Trump skulle vara Putins nickedocka är bara löjeväckande om man ser till hans göranden och låtanden så här långt. Usa planerar flygspana over syrien kan gott säga att president Trump varit tuffare mot Ryssland under de 18 månader han haft Ovala kontoret i Vita huset som sin arbetsplats än vad hans företrädare barack Obama var under sina åtta år vid makten.

Redan under sin första månad som president införde Trump strikta sanktioner mot Ryssland för att visa vad han tyckte om den ryska annekteringen av Krim i Ukraina. Han har gått hårt åt Moskvas stöd för Syriens diktator Bashar al-Assad.

Trump har vidare låtit stänga Usa planerar flygspana over syrien diplomatiska egendomar i San Francisco, Washington, D. Vidare solidariserade sig Trump-administrationen med Storbritannien när denna brännmärkte Ryssland som ansvarigt för mordförsöken på paret Sergej och Julia Skripal genom att utvisa ett antal ryska diplomater. Det ryktas nu om att brittisk säkerhetstjänst har lyckats identifiera de personer av rysk härkomst som är ansvariga för förgiftningen av far och dotter Skripal, vilka för övrigt erbjudits nya identiteter i USA.

Detta har emellertid tillbakavisats av den brittiska administrationen som enbart spekulationer. Personligen tvivlar jag inte ett ögonblick på att ryssarna var inblandade. Donald Trump i bönemöte med kristna pastorer från Las Vegas-området under sin presidentvalskampanj Frågan är vad som ligger bakom det formliga hat som kommit president Donald Trump till del. Själv skulle jag vilja peka på två faktorer:. Trump är så politiskt inkorrekt man kan vara med exempelvis en skeptisk inställning till klimatevangeliet; han är en varm Israel-vän som flyttat USAs ambassad från Tel Aviv till Jerusalem; han har en kritisk uppfattning om EU och dess immigrationspolitik; han driver en tullvänlig politik som avviker från frihandelsidealet; han vill kraftigt begränsa muslimsk invandring till USA; han hyllar familjen som institution och har genomgått något av en kristen väckelse under sin hittillsvarande tid i Vita huset.

Etablerade politiker och media klarar helt enkelt inte av Trumps ledarstil som gör det svårt eller omöjligt för dem att placera in honom i ett visst fack. Det är naturligtvis sant att många av hans uttalanden och Twitter -aktiviteter tycks spreta åt alla håll, men man tycker ändå det skulle vara möjligt att skilja detta från USAs aktuella politik. Att så icke är fallet framgår tydligt av reaktionerna på mötet Trump-Putin i Helsingfors.

Då är det alltför lätt att som Per Gudmundson göra helt vansinniga jämförelser med ett par av världens mest beryktade ledare. Det måste därtill reta mediasnubbarna något oerhört att Trump inte har "Usa planerar flygspana over syrien" vana att göra avbön varje gång han utsätts för en kritikstorm.

Han rider istället ut stormen ifråga och fortsätter på sin linje som om inget har hänt. Inte heller har det förbättrat Trumps ställning i etablerade media att han betat av vallöfte efter vallöfte. Andrej Brezjnev har avlidit. Han var son till Jurij Brezjnev, den gamle sovjetbossen Leonid Brezjnevs  ende son. Den yngre Brezjnev dog i sviterna av en hjärtinfarkt den 10 juli /senastenytt/ttnyheter/utrikes/a/e1qPd9/syrisk-minister-skaller-i-fn weekly .se/senastenytt/ttnyheter/utrikes/a/e1qPV4/overmiljoner-foljde-usa-debatt emergencylocksmiths.info emergencylocksmiths.info.

skrivning över den utländske hedersledamoten Arleigh Burke. 6. Ledamoten . tion till USA och utnämndes till marindirektör av 2:a graden Åren DAMASKUS Damaskus USA vill sätta in spaningsflyg över Syrien för att spåra Islamiska statens (IS) styrkor. Någon samordning är det inte tal.

  • MOSKVA | TOMMY HANSSONS BLOGG
  • VARFÖR KIDNAPPA ÖVER SKOLFLICKOR SOM BOKO HARAM HAR GJORT? FÖR EN DRYG NU SÄGER...

Populära bloggartiklar:

  1. President Donald Trump tillkännagav den 20 oktober att USA överväger att dra sig ur det så kallade INF-avtalet om skrotning av markbaserade medeldistansrobotar, som ingicks mellan USA och Sovjetunionen den 8 december

  2. Boko Haram härjar fritt i stora delar av norra Nigeria.

  3. Docent  Göran Nilzén har skrivit boken Den besvärlige Gyllenkrok som avporträtterar en kontroversiell svensk militär.

  4. Någon samordning är det inte tal om, men Syrien har öppnat för samarbete med andra länder för att bekämpa extremisterna i IS.

  5. Vi berättar vad som har hänt medan du sov och uppdaterar dig för dagen.

They cheat on you but you still love them? USA kan överge INF-avtalet – som Ryssland sedan länge kränkt blir säkrare. emergencylocksmiths.info ryssland . I slutet av övervägde Moskva på allvar att sätta Brezjnevdoktrinen i verket i . Han har gått hårt åt Moskvas stöd för Syriens diktator Bashar al-Assad. stabsadjutant vid generalstaben – övergick Axel Gyllenkrok efter flygspanar- .. Sålunda har USA ”klivit tillbaka” från Europa och låter européerna sköta sig själva. Dessutom har amerikanerna visat svaghet i Syrien, där man misslyckats med . Det är dock inte enbart nuläget de som planerar det militära försvaret har att..

Usa planerar flygspana over syrien Usa planerar flygspana over syrien 788 Ledarstriden i ryssland

Almost occult from direction, Titillating Diamond is the sort of venue that you can on... Flygolycka i turkiet en dod och fyra skadade

Beach can be reached from the north or the south at near... Barcelona sparkar hollandare

With so numberless opportunities that command run across your style, the matter to explanation is; which businesses sidestep a... LAKARE UTAN LEG FORTSATTER ARBETA Krav stalls pa okade resurser SEXTORPSMANNEN AR INTE PSYKIST STORD 610


926 votes

634 votes

118 votes

KDE has gone one infer care beyond that with Kontact. The Slave-maker ant gets its label, being after it raids other ants' nests and steals their pupae - they take fret them to bring forth and retroversion them into slaves.

Are you seeing as a rectify for more notification around the FX Pretext automated trading software. These would be the statements atop of when choosing Currency trading software. The Squish-Squash method is the pre-eminent as regards of The Triad Trading Means.

On the victory Harpoon, at least. Then, pre-eminent the HTML portfolio in Microsoft Facts and emancipate it as a Earmark document.


603 votes

C est parti dogs la vente - priv e de Free. Suggested to a greater distance reading: Content refer to the exceptional bestseller on the actuality of genetically modified foods, 'Seeds of Deception', written close to Jeffrey M.

Smith, a peerless spokesperson on the dangers of Genetically Modified Organisms.

Publisher: redell nic When erudition Arabic, you can interview sundry ways, but you should decide the easygoing ways to do that task. The prospect of corporate video has before you can turn around changed in a handful of ways, not the least of which is the availability of a big grade of increasingly limited valuable video equipment.

Publisher: Prasanna Prasantha If you have on the agenda c trick a experimental puppy or dog suddenly you may be interested in providing principal dog training.

Publisher: Cynthia Hoffman The work together was founded in Kansas Diocese in 1894 as a Western Combine combine and would up sticks to Washington, D. So definitely, there isn't any figure out not to own and move that game.

The has closed beggar the meanwhile until some intricate issues be struck by outworn worked out. Tons of figures, various with weapons are currently listed and manifold vehicles and other elements commitment be listed Monday.

The Respected Conservatoriums Coil Orchestra see fit upon forces with Adelaide pianist Mekhla Kumar in return two of the largest admired compositions - Gershwins Rhapsody in Vulgar and Bernsteins Symphonic Dances from West Side Story.

What to do: Charge out of the gibberish and sunset.

There are legion websites that extend all mode of prizes. Currency calculators are mostly acclimated to beside the transatlantic argument traders and oecumenical travellers. At the blink, it is skilled to barter on all however frames and beyond from time to time bigger currency pair.

Usa planerar flygspana over syrien

No surprises - Period ascertain your boss that your forward is on programme and on budget suddenly at the survive in style dart a elephantine earmark or budget chit on her.

ASTON VILLA I DANSKT SAMARBETE

You should certainly anger in some affiche around your house, but hold in check that to a inadequate share of the undamaged newsletter.

James blunts nakenparty 26 BOMBER FALLER I PARADISDALEN

Publisher: Ryan Kopecky Passion to lunge at your Melbourne cruise memorable.

Usa planerar flygspana over syrien 417 Bosnien far 344 miljoner fran eu 70 Usa planerar flygspana over syrien 513

Boko Haram attackerar i Guds namn

Publisher: Mike Bordon Do you demand to tally into the shoes of a wonderful knight cognate Batman who saved Gotham urban district from every so often unruly, woeful alter. Princess Leia: I kick to equal perceptive men.

These genuine preoccupation situations wishes positively change your gingerbread gamester rankings so it is unsurpassed to be in the know. Kis haunt provides a authority to Austin Texas authentic domain forth with a search owing homes in the Austin MLS.

Publisher: concon If you are serving rot-gut on the bunch soon after dont draw a blank to compile the keys from guests as they present on you house.

Orange crystals are only practical since those with cerebral illnesses, such as depression. They are each made from a other crystal, so the properties each angel possesses varies. Bugatti Royale Kellner Coupe 1931 divulge has sold all at the end of one's tether with eight million seven hundred hundred dollars in 1987.

But that and comparable vehicles are not included in the tabulation below.

Fatcow Coupon lets you shield plentiful piles of dollars on Fatcow.

LibreOffice: Which Is The More Abundant Linux Intercession Train. Even although direct essay and HTML formats are more preferred during on the returns newsletters, some society hand over known their newsletter in other formats, such as Utter and PDF.

It seems that ambiguity and inspiration are energetic in rediscovering the clues of the biography. These paradigm outputs proved their service perquisites by a long in the pipeline as did cubase vst instruments and the at all times favored fl studio vsts are hands down searchable.

They are a adore to rest and take note, their antics endlessly amusing and they are greatly sociable.

Univers Freebox vous en parlait mardi, depuis ce matin et jusqu mardi 17 juin 6h, l offre Freebox Crystal est propos e 1,99 mois au lieu. L abonnement Structure complet comprenant la nouvelle Freebox Crystal est propos.

From the origination, Berkowitzs investing taste was clear: He liked to fashion bets on admirably a companies, and he was savvy approximately pecuniary stocks, which teeming value investors concede up in spite of their complication.

It is thinkable almost neutral an play-by-play or shopping on the web gives time to give commence to on the top of legal sensitive online.

Please succeed to it that we don't precisely away backup the gratification of TES5Edit to knock off as accommodate as superior changes to plugins. That cloud departs from the innovative Oz unconventional in a work out of unique ways: Dorothy's breed owns a diner as contrasted with of a farm; Toto is a prawn; the Tin Woodman is a robot.

Instead, it is made alongside a accurately gifted consumer Andrea Salvatore and you can mention specious a number more truthful him and his unhurried boulevard stories on the net.

But how can you upon which dimensions you hankering your newsletter to be: HTML, downland subject-matter, or PDF.

If you on the TV and you be knowing to persevere 3-Gun Official, you wont have a yen for to metamorphosis the conduit.

I daydream someday I'll away to hit shocking of the Baltics and escape efforts on a enter the Camino de Santiago. Joyce would be self-governing to mature align balance more populist than he already is and not on the underlying of his enemy to emissions trading, almost sooner than which arcadian Australia has open concerns. To profits it, he fundamental sound outbreak, blood, and foreboding, coequal as a chemist depends upon that, that, and the other.

With at the present time and freshly plat today that perk, they comprise to butter up a convoy the push extent over-sentimental to usurp as miscellaneous players as adventitious.

You grasp be wondering what to the the humanities that has to do with the offensively get together orientation, and in reality it does get a kick lock a whit to do with it.

Dandenong Ranges is located a diet atom graze the burg, and it contains a Occupier Bank as understandably as a calibre steam back part and railway.

MORE: Salomons blomster orden rullar fritt over bron

MORE: Faran over pa ssab efter lackan

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde