Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

99.8m FM

Anvand statens overskott till nya och billiga bostader

opinion

Antalet bostäder i länet har ökat något, och invånarantalet minskat. Framför allt har samhället förändrats sedan Åren kring pekade det mesta uppåt i Dalarna. Befolkningen ökade i samtliga kommuner. Efterfrågan på bostäder var stor och de statliga räntebidragen underlättade finansieringen av bostadsbyggen.

Logga in på Dagens Nyheter

Två tredjedelar av de flerbostadshus som byggts sedanbyggdes under de första åren, — Sedan kom krisen med arbetslöshet, utflyttning och kraftigt stigande hyror. Särskilt hårt drabbades bruksorter och glesbygd. Kommunala bostadsföretag stod med hundratals tomma lägenheter.

Sammanlagt har mer än 3  lägenheter i flerbostadshus rivits sedandet stora flertalet åren runt millennieskiftet. I flera av de kommuner som idag har bostadsbrist har bostäderna ökat procentuellt mer än befolkningen.

Men det betyder inte att det finns gott om bostäder att tillgå.

Navigeringsmeny

Färre personer bor i varje hushåll, och de bostäder som finns stämmer inte alltid med vad som efterfrågas. Efter byggruschen i början av talet blev det nära nog tvärstopp, inte bara i Dalarna utan i hela landet. Det som byggts på talet är framför allt småhus. Först bröts trenden, och flerbostadshus började byggas i lite större omfattning. Men inte förrän kom   bostadsbyggandet i närheten av den nivå som krävs för att möta trycket från en ökande befolkning.

Under perioden från till har SCB ändrat sitt sätt att beräkna och redovisa bostadsbeståndets storlek flera gånger. Fram till utgick man från från Folk- och bostadsräkningen och kompletterade varje år med det som revs, byggdes nytt eller tillkom genom ombyggnad.

Det statliga bolånesystemet förändrades också...

Ändringarna, som även gäller hur bostäderna kategoriseras, gör det svårt att jämföra utvecklingen över tid. Allt för att få en så rättvis bild som möjligt av hur antalet bostäder förändrats i jämförelse med befolkningsutvecklingen.

Kravet från staten att bygga...

Den procentuella förändringen av antalet bostäder är alltså inte exakt, men stämmer ganska väl med verkligheten. De första åren på talet byggdes ett par tusen bostäder per år. Obalans mellan befolkning och bostäder Antalet bostäder i länet har ökat något, och invånarantalet minskat.

Den första är bostadsområdet Pennygången i emergencylocksmiths.info anvand-statens-overskott-till-nya-och-billiga-bostader, (). Ett nytt miljonprogram.

Kravet från staten att bygga...

En satsning på billiga bostadsrätter kan vara svaret på storstadsregionernas bostadsbrist. Men för att det ska bli. Det statliga bolånesystemet förändrades också så att storskaligt och industriellt Under pågående reform så uppstod i slutet av talet på flera håll bostadsöverskott.

Efter Förstakammarvalet ökades stödet till nya bostäder och åtstramningar av stödet i syfte att fler och billigare bostäder skulle byggas.

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde