Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

133.2m FM

Carola och berglund forhors i hovratten

opinion

Advokat Thomas Bodström var först ut med sin plädering på fredagsmorgonen, sedan tog Tito Beltráns försvarare Tomas Nilsson vid. Läs referatet från rättegången Carola och berglund forhors i hovratten minut för minut. Dom kommer den 10 oktober klockan Förhandlingarna avslutas med att Tomas Nilsson pläderar i Varbergsmålet.

Men jag anser att det är allmänt veterligt. Och jag måste också säga att jag har aldrig varit med om någon våldtäktsman som tänkt på vilka konsekvenser hans brott skulle kunna medföra. En barnflicka som han vet strax ska gå tillbaka till sin arbetsgivare. Är det psykologiskt riktigt? Han skulle riskera att inte bara Maria Lundqvist skulle bulta på dörren utan även polisen. Men jag har också hört talas i målet att mycket kan man säga om Tito, men han är inte någon våldtäktsman, säger Nilsson.

Bredvid Carola och berglund forhors i hovratten reagerar Tito Beltran på vad som sägs. Tårarna stiger i hans ögon och han lutar huvudet i händerna.

Låt oss tänka tanken att hon berättat allting fast inte den detaljen. Då hade det aldrig i livet blivit tal om våldtäkt. Möjligen för sexuellt ofredande. Detta med nedtryckandet är ett helt avgörande rekvisit. Man tror väldigt ofta att våldtäkt består av misshandel eller hot, men att det räcker med att trycka ner någon mot en madrass tror jag är långt ifrån bekant för alla.

Att den avgörande uppgiften skulle stå klar för målsäganden redan 45 sekunder efteråt när hon kom tillbaka till rummet kan man ställa sig frågande till. Kan man utesluta att det faktiskt inte var ett kön som hon kände, utan hans hand? Då är det inte våldtäkt. Och skulle det ha kunnat vara hans penis, men vi kan inte vara säkra på att det samtidigt varit ett nedhållande och nedpressande. För betänk att i en massage är det inte ovanligt att man trycker sin hand eller händer "Carola och berglund forhors i hovratten" ryggen.

Dessutom har Monica Dahlströms inhopp förstört utredningen och beviskvalitén. Det brister också i utredningens robusthet. Och Maria Lundqvists uppgifter brister. Allt detta gör att rätten måste kunna säga sig att det är en gammal händelse och att det inte är styrkt utom rimligt tvivel att Tito Beltrán är skyldig. Är det så att barnflickan sa att Tito skulle dragit av henne byxorna med våld?

Det säger Maria Lundqvist i ett förhör. Men om NN verkligen sagt så till Maria så har hon berättat om någon betydligt mer våldtäktsliknande då än vad hon har sagt sedan. Vi vet att hon nu berättat att hon självmant tog av sig och hjälpte till att bli avklädd. Ja då har hon obönhörligen själv dragit den slutsatsen, och det åskådliggör tydligt hur man kan skaffa sig en felaktig uppfattning om vad som har hänt.

Enligt Nilsson har barnflickan lämnat...

Jag tror inte heller, som advokat Bodström antydde, att man Carola och berglund forhors i hovratten berättade för Wells för att inte lägga en het potatis i knäet på honom.

Hennes absolut viktigaste besked är att Maria inte säger något om våldtäkt till henne. Men redan i tingsrätten sa han samma sak: Han frikändes ju i Varbergsmålet, säger Nilsson. Man kan också fundera på att om Maria trodde sig få bekräftelse på ett våldtäktsbrott, varför kastade hon i sådana fall bort det bästa beviset, trosorna? Ett sådant fynd, även om det skulle vara så att man tror att det inte kommer anmälas, skulle man verkligen agera så ändå?

Jag vågar påstå att man redan kände till detta med dna-bevis bland allmänheten. Han har aldrig hört någon anklagelse om våldtäkt från Lundqvist. Därför blir Lundqvist helt ställd när hon får höra det i förhör senare. Anledningen till att målsäganden berättar nu är att hon förstått att det skulle komma fram.

Det begriper alla, även om hon inte gör det själv. Och när målsäganden rusar tillbaka till Maria Lundqvist, starkt försenad, så är det klart att hon lägger skulden, bördan, för den scen som trombonisten sett, på Tito Beltrán.

Min uppfattning är att hon hade svårt att hantera situationen. Hon var totalt sexuellt oerfaren, så till den grad att hon aldrig kysst en pojke. Hon kom från starkt religiöst präglade förhållanden och då blev det ett häftigt kliv att hamna i underkläderna på Tito Beltráns säng.

Det tycker jag man ska väga in, säger Nilsson. Men hon kan inte säga ett enda ord om vad hon sa på Maria Lundqvists rum. Hur säker kan man då vara på vad hon säger att hon nu minns om händelsen? Utomordentligt stor försiktighet är påkallad. Jag tycker att man ska till sig det som professor Christianson minnesexpert sa, även om den andra sidan försökt förringa det som en partsinlaga. Men man ska ha klart för sig att en terapeuts uppgift är att bekräfta sin klient och min poäng är att varje gång man rentav tänker på en sak, så ger det ett nytt minne.

Vi kan cementera felaktigheter. Och att väsentliga detaljer i ett händelseförlopp kan förträngas och påverkas känner vi nu till. Det saknas teknisk och medicinsk bevisning. Vi vet inte varför målsäganden berättar som hon gör och jag kan inte svara på frågan varför hon säger som hon gör, som åkagaren vill. Detta är dock inte tillräckligt för fällande dom. Inte heller räcker det att flickornas berättelse förtjänar tilltro före mannens.

Den osäkerhet som följer av brister i utredningen kan medföra att det inte kan anses ställt utom rimligt tvivel att den åtalade begått gärningen. Och i minst två fall saknas robusthet, enlgit Nilsson. Förutom det föga troliga i tillvägagångssättet Har man försökt höra den här läkaren? Detta älskar vi inte att sitta och tala om, direkt, men Jag har i alla fall gjort ett försök att ta reda på hur det ligger till, säger Nilsson. Frågeställningen rent bevisrättsligt blir följande:.

Och här säger också Christianson att vi är svåra på att avgöra dofter. Här kommer sammanhanget in som en viktig faktor. Jag tycker det försvagar åtalet, för kamraten har berättat att hon blev masserad och att hon Carola och berglund forhors i hovratten med om någon obehagligt.

Det räcker inte för våldtäkt att kvinnan inte vill eller säger det. Det krävs att samlaget skall ha utförts med våld eller hot eller tvång. Och att det var en åklagarassistent som Anders Berglund uppfattade?

Liksom att det finns ett syfte med att presentera sig som före detta polis. Det verkligt allvarliga är den energi och målmedvetenhet som Monica Dahlström-Lannes lägger ner. Det hade kunna räcka med att hon talat med målsäganden, men där blir det inte stopp.

Hon har själv sagt att hon tog kontakterna för att säkerställa att hon inte var ute i ogjort väder. Vi vet att hon haft kontakt med Maria Lundqvist om hur de skulle gå till väga. Hon har agerat rådgivare åt Carola och Anders Berglund. Hon har både till målsägare och Maria Lundqvist klarat ut vad som fordras för att våldtäkt ska föreligga - parternas kön måste vidröra varandra.

Tror ni att Wells ljuger om detta? Jag tror att hon tror att hon har rätt att ta sig för sådana här saker. Att hon inte inser riskerna när man så småningom ska bedöma bevisning och hur Carola och berglund forhors i hovratten kan ha påverkat. Jag hävdar inte att det är medveten ondska från hennes sida, men jag tror att hon har en blind fläck där hon inte ser riskmomentet.

Det är ett starkt uttryck, men rätten kan väl knappast säga att materialet skyddats från påverkan. Den här svårutredda anklagelsen där Carola och berglund forhors i hovratten står mot uppgift, kunde verkligen ha fått en bättre barnmorska än Dahlström-Lannes. Att bevisningen på grund av sin ålder kan ifrågasättas är en annan sak. Bevis är en färskvara. Jo, det här målet avviker från det normala. I vanliga fall görs en anmälan och polisen utreder.

Några artister som hörs i...

Men i det här fallet är upptakten en annan. Här har vi en friande dom där Monica Dahlström-Lannes påtar sig ett uppdrag från pappan i målet. Hon blir en blandning av polis, spanare och åklagare. Och konstigt nog är det inte Varbergsmålet som hon börjar granska, istället agerar hon mycket aktivt för att sätta igång detta målet.

”Hon har förstört utredningen”

Och varför gör hon det? Jo, hon säger att vet man något om sexualbrott så finns det Carola och berglund forhors i hovratten koppling. Tyvärr har också åklagarsidan i någon mån accepterat detta. Det har förts in karaktärsbevisning. Vi vet att man inte ska ställa frågor till målsägandes om tidigare sexliv och så.

Man ska inte släpa in sådant, för det saknar bevisvärde vad som hänt tidigare. Men var då vänlig och gör samma sak när det gäller Tito också. På fredagen fortsatte rättegången mot Tito Beltran i hovrätten i Göteborg.

Sångaren Jag uppfattade det som att det var ett förhör. Carola har i dag berättat att barnflickan berättade för henne vad som hade hänt. Jag pratar också med Anders Berglund och han berättar också om Titos sexmissbruk. Carola Häggkvist kommer att bli hårdare ansatt i hovrätten när hon ska Maria Lundqvist blev illa till mods av Nilssons förhör och sa efteråt Att Buffalo Sabres dumpar Patrik Berglund skapade rubriker i hela hockeyvärlden. Carola och Berglund förhörs i hovrätten.

NYHETER sön 14 sep Följ rättegången – minut för minut. Foto: Roger Lundsten. GÖTEBORG.

På fredagen fortsatte rättegången mot...

Rättegången mot.

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde