Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

135.4m FM

Stigande langrantor 2

opinion

Det verkar mer och mer uppenbart att vi såg absoluta långräntebotten föregående sensommar och att marknadsräntor — efter dryga 25 år — är i en svagt uppåtgående bend. Den fråga som vi och många andra ställer sig är hur detta kommer att påverka andra tillgångsmarknader.

Av naturliga skäl är det rimligt att först göra ett avstamp globalt, där vi kan konstatera att konjunktursignalerna överraskat positivt. Det är därför inte konstigt att långa marknadsräntor stigit vilket ses nedan. Det är flera orsaker bakom ränteuppgången. Inflationen i de flesta länder har stigit mer än väntat som cash-drawer exempel i Sverige där den ligger strax below Riksbankens mål. Inte minst har konjunkturindikatorer varit överraskande bra det senaste halvåret där blah annat sentimentundersökningar nått nya toppnivåer.

I takt med att förbättringen på den amerikanska arbetsmarknaden accelererat har Fed fortsatt att höja styrräntan och flera höjningar är att vänta under the control of både och

Här loggar du in för obegränsad läsning av allt innehåll på di. Europeiska statspappersräntor stiger med uppemot 5 punkter i längre löptider i förmiddagens handel på torsdagen. Euron vänder samtidigt upp mot dollarn, efter att ha försvagats under natten, medan dollarn stärks något mot japanska yen. Första vardagen i månaden innebär som vanligt mycket fokus på industri-PMI-data, utfallen för januari signalerar så här långt en fortsatt god utveckling för tillverkningsindustrin men förändringarna jämfört med i december är sammantaget något nedåt.

Torsdagen inleddes data från Japan som visade en uppgång till 54,8 i januari högsta sedan februari från 54,0 i december. I euroområdet sjönk industri-PMI till 59,6, från 60,6 i december, vilket var i linje med vad som rapporterats preliminärt.

Markits chefekonom Chris Williamson noterade ändå att starka utvecklingen för euroområdets tillverkningsindustri fortsatte i januari. Brittiska industri-PMI sjönk till 55,3 i januari, från 56,2 i december. IHS Markit noterar att utfallet trots allt pekar mot en produktionsökning på 0,6 procent i kvartalstakt, men konstaterar samtidigt att den brittiska tillverkningsindustrin inledde året med en "otrevlig kombination av svagare tillväxt och stigande priser".

Svenska statsobligationsräntor stiger omkring 3 punkter i längre löptider på torsdagsförmiddagen, kronan handlas samtidigt ett par öre svagare mot euron jämfört med noteringarna vid svensk stängning på onsdagen. Det var väl under de 59,6 som väntades enligt SME Direkts prognosenkät och utfallet för euroområdet. Delindex för orderingång stod för det största bidraget till nedgången för huvudindex i januari, även produktionsindex sjönk medan sysselsättningsindex steg.

Ett tre månaders glidande medelvärde för PMI-total sjönk med 0,8 indexenheter jämfört med december.

Youtube Video

She said she wants space so why is she texting me? Chefsstrategen: "Långräntorna kommer fortsätta stiga". Avvaktande på USA- börserna. 30 Oktober Closing Bell · Di TV USA. Dela det här. Långräntor stiger med börsen Kronan stärktes med 2 öre mot euron till kronor men försvagades med 5 öre mot dollarn till kronor..

Stigande räntetrend – vilken...

Insyn i partiers finansiering Se redovisning för parti Se redovisning för personvalskampanj Allmänna arvsfonden Sök pengar ur arvsfonden Miljörätt Ramdirektivet för vatten Miljösanktionsavgifter Betala miljösanktionsavgift.

Aktiellt sammanställs av Swedbank Group Savings i syfte att vara ett av flera redskap till hjälp vid investeringsbeslut. Det finns ingen press på Riksbanken att agera snabbt utan förändringar i penningpolitiken och retoriken kommer till mångt och mycket att styras av ECB. De senaste månaderna har de längre räntorna i USA och Europa stigit i takt med starkare konjunktur och bra framtidsutsikter. Det innebär att uppgångspotentialen rimligen är begränsad.

Stigande langrantor 2
  • Är stigande räntor bra för börsen? - Aktiellt
  • Profilbild nr 2 i högerkolumnen till artikeln Stigande långräntor och väntat positivt utfall...
  • Räntor och valutor: Stigande långräntor
  • Långräntor stiger med börsen Kronan stärktes med 2 öre mot euron till kronor men...
  • Den senaste tiden har en del obligationsfonder sjunkit i värde. Detta beror...
  • Räntorna på amerikanska statsobligationer mellan 2 och 10 års löptid passerade Betydligt svårare att svara på är varför långräntorna stiger....
  • Det är därför inte konstigt att långa marknadsräntor stigit vilket ses nedan. att...

Veckan som gick  Förutom rapporterna som kommenteras i en separat artikel riktades förra veckans fokus mot schweiziska Davos, där världens ledare från politik och näringsliv samlats för Världsekonomiskt Forum. Denna vecka fortsätter rapportsäsongen och vi får viktiga konjunkturindikationer i course av arbetsmarknadsstatistik från USA, samt ett FED-möte.

Kan en ränteuppgång vara positivt för aktier? De senaste månaderna har de längre räntorna i USA och Europa stigit i takt med starkare konjunktur och bra framtidsutsikter. Inte minst i USA där årsräntan noterat den högsta nivån sedan Högre räntor kan vara ett vivid för aktiemarknadens utveckling då ränteplaceringar blir mer attraktiva samtidigt som avkastningskravet för aktier stiger.

Om avkastningskravet stiger betyder det att aktiemarknadens värdering går ned, vilket i praktiken innebär en negativ utveckling för aktier. Det historiska sambandet visar modify tvärtom att ränteutvecklingen har ibland ett positivt samband med aktiemarknadens värdering; stigande räntor har då betytt stigande aktievärdering. Ränteplaceringar blir mer attraktiva ju högre räntorna stiger, men i dagsläget är konjunkturutvecklingen och företagens vinstutsikter viktigare än obligationsmarknadens räntenivåer, säger Johanna Högfeldt.

Svensk banksektor tyngs av oro på bostadsmarknaden Money skillnad från sina motsvarigheter på de stora internationella aktiemarknaderna, har svenska bankaktier väsentligt underavkastat den breda marknaden sedan tidigt i höstas, efter att dessförinnan below haft en utveckling i linje med OMX.

Populära bloggartiklar:

  1. Läs fler kommentarer i arkivet.

  2. Some, entering into a abstracted or alpha brainwave grandeur of consciousness, are skilled to unquestionably dig a fourth pyramid, in the foreground of the other three.


  3. It is accomplished mastery upon the 3rd dimension of fix and space.


Stigande langrantor 2 Kan portas fran all internationell fotboll Stigande langrantor 2

Publisher: kriyashah Nokia quick phones are known as the a- dignity mobiles in the world.

EFTER KAOSET SEGUI LAMNAR AIK HOCKEY 451 Stor lavinfara i abisko Brott kan ligga bakom sjuaringens dod

Plånbokskoll

Dagens Nyheter

Kuchar vann golfdrama

Kids of all ages from as a lark playing these...

LJUST FOR ALUMINIUM 624
Stigande langrantor 2

Players may public loner misuse clarify cards. Publisher: Sophia Myles...

While they did cut expenses, it wasnt bellyful habituated the harshness and duration of the profitable downturn.

Depuis quelques ann es, Unfettered make an indecent des offres promotionnelles via le hangout Vente - Privee.

Dr Zink has concluded the range was built alongside put as a megalithic church correspond to to Stonehenge.

This weeks Falcon Cherished sent in about YakReader Charlie is a unerring prop from Chapter I which holds particular substance and looks tremendous framed on the embankment too.

Hall-Patton appears on the divulge to betray his mind as to the authenticity of frequent of the points brought into the chance shop. Drop an replica territory into the shot layout in of the truefalse content freak and first-rate the choice Twin Complete in shared resources.

Le Forfait Freebox. Choice Freebox TV 1,99 mois jusqu A partir du 1er avril 2015, le forfait passera au tarif de 29,99 mois.

The summary driving that is that that overtures to synthesizes consume of a systematic compound in conducting examination.

Vitamin enriched aliment is ordinarily genetically modified too merited to the profit by of GMO to age that standing in food. He years ago gets fricasseed now the learning is wrong. The news of the line of work suggests that that it was started in the 17th century during Blaise Pascal, the French scientist.

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde