Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

144.9m FM

Hoga oljepriser lyfte statoils vinst 4

opinion

I del två av Råvaruskolan går vi igenom vad som styr priset på en råvara. Vi avslutar skolan med att lättfattligt beskriva hur du handlar med råvaror. Priset på en råvara bestäms främst av utbud och efterfrågan. Om utbud produktion av exempelvis koppar är konstant medan efterfrågan ökar, kommer priset öka då efterfrågan överstiger utbudet. Motsats kommer, vid ökad produktion av koppar vid konstant efterfrågan minska priset då det finns mer koppar än vad marknaden, världen, efterfrågar.

Dessa och ytterligare faktorer analyserar vi i detta kapitel. Efterfrågan styr oftast pris i kort tidshorisont, medan utbud under en längre tidshorisont alltid har högre vikt.

Det höga priset påverkar också...

Inflation — Denna är negativt korrelerad med råvarupriser, dvs. En svag valuta gör att råvarupriset, i ovanstående exempel, ser ut att gå dubblas. I själva verket har priset på olja legat konstant. Vi får lika mycket olja för pengarna i båda fallen, råvarupriser är således negativt korrelerade med USD. Att veta exakt vad som är spekulation är naturligtvis svårt, men man kan nog ganska säkert utgå ifrån att extrema prisuppgångar på kort tid ofta får extra stöd genom spekulation.

Ett exempel är silverpriset, som efter en otrolig uppgång fick en våldsam korrigering våren efter att marginalkraven ändrats. Att aktiekurser rör sig i cykliskt mönster efter rådande konjunktur är ingen nyhet. Råvarupriser uppvisar ofta ett liknande cykliskt mönster. Det kan illustreras genom följande exempel vilket även ger en introduktion till utbud och efterfrågan:.

De aktörer som borrar olja blir allt mer lönsamma, och på grund av detta kommer parallellt med det ökande priset ett ökande intresset för att utvinna mer olja. I verkligheten är det dyrt att öka oljeproduktionen. Då priset blir tillräckligt dyrt kommer olika aktörer Hoga oljepriser lyfte statoils vinst 4 öka sin produktion genom exempelvis:.

Det höga priset påverkar också konsumtionsmönstret. Något som utan det höga priset, om vi bortser från de senaste årens klimatdebatt, kanske inte skulle skett:. Exemplet ovan är naturligvis inte helt sanningsenligt, men poängterar ändå tre nyckelfaktorer och illustrerar den cykliska naturen i råvarupriser:.

Vår första punkt för att analysera det framtida priset på en råvara är att analyser utbudet, historiskt och förväntat framtida utbud. Några frågor som man kan ställa sig vid denna analys är exempelvis:. Att analysera open intrest som en fristående parameter är dock inte tillräckligt för att dra några slutsatser. Därför har vi analyserat open interest, volym och priser för två terminskontrakt visade nedan:. Till vänster visas priset på silver, till höger open interest och volym på kontraktet november Den samtidiga ökningen av pris Hoga oljepriser lyfte statoils vinst 4 open interest och volym indikerade en framtida prisökning, och framtida silverpris kan, då denna analys gjordes, antas fortsätta vara i en bull marknad med stigande priser.

Vinsten före skatt blev 12,3...

I jämförelse med open interest, visar ökad volym på ökad spekulation. Spekulation kan leda till en ökad mängd stängda positioner drivna av exempelvis marginalkrav, någon som kan förväntas driva upp volatiliteten i råvarupriset. Vi har tidigare visat att råvarupriser generellt är lågt korrelerade mot aktiekurser. Det finns dock undantag, både med negativ och positiv korrelation.

Många företag har råvaror som någon del av sin värdekedja. Här följer några exempel på situationer där företagets utveckling är i beroende på råvarupriset:.

Efterfrågan

Företag som servar råvarubolag lönsamhet på sikt positivt korrelerad med råvarupris. Hur råvarupriser påverkar lönsamheten för ett specifikt bolag varierar stort och kräver djupare statistiska analyser. Som visat ovan är sambanden i vissa fall mer uppenbart än i andra fall.

Det bör Hoga oljepriser lyfte statoils vinst 4 noteras att enbart uthålliga prisförändringar i råvarupriser normalt sett påverkar aktiekurser. Ett exempel är den Arabiska våren och Libyen krisen, vilket ledde till kraftigt ökade oljepriser. Oljeservicebolag eller oljeproducerade aktier påverkades inte i samma grad — något som tyder på att ökningen i oljepriset inte av marknaden troligen inte sågs som tillräckligt uthållig för att påverka dessa företags vinster.

Bilden såg något annorlunda ut under då det höga oljepriset ledde till att utvecklingen i börskurserna för oljeservice steg kraftigt uppåt tillsammans med det höga oljepriset, det samtidigt som börsen som helhet hade en relativt negativ utveckling.

Gillar verkligen denna råvaruskola, riktigt bra skriven och lätt att förstå! Har dock en fråga gällande korrelationen mellan inflation och råvarupriser. Kan du ge ett exempel på detta? Generellt känns det som att det omvända borde gälla, då inflationen går upp, går även råvarupriserna upp, eftersom råvaror påverkas av prisökningen i likhet med andra varor.

Eller tänker jag fel? Linus Liedholm är skribent på Tradingportalen. Han har en bakgrund som civilingenjör i industriell ekonomi med flerårig erfarenhet som konsult inom supply chain, och ett brinnande intresse för statistik och pair trading. Ange din e-postadress och prenumerera för att få de senaste nyheterna "Hoga oljepriser lyfte statoils vinst 4" e-post. Varje investering är unik och innebär unika risker.

Statoils besked lyfte Lundin på...

Du bör överväga huruvida du förstår hur en investering fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar. Kryptovalutor kan fluktuera kraftigt i pris och är därför inte lämplig för alla investerare. Handel i kryptovalutor är inte övervakad av något EU-regelverk. Tidigare resultat garanterar inte framtida resultat. All handelshistorik som presenteras är mindre än 5 år gammal om inget annat anges och kanske Hoga oljepriser lyfte statoils vinst 4 är tillräcklig som grund för ett investeringsbeslut.

Ditt kapital kan vara i fara. Tidigare resultat är inte en indikation på framtida resultat. Varje handelshistorik som presenteras är mindre än 5 år gammal om inget annat anges och kanske inte är tillräcklig som grund för ett investeringsbeslut. Priserna kan gå ner likväl uppåt. Priserna kan fluktuera i stor utsträckning, och du kan bli utsatt för valutakursfluktuationer och förlora hela eller mer än det belopp du investerade.

Med en vinst på 40,6...

Investeringar är inte lämpliga för alla; se till att du har fullt ut förstått de risker och tillåtlighet som är involverade. Denna webbplats tillhandahåller inte investerings- finans- juridisk, skatte- eller redovisningsrådgivning. Några länkar är länkar till partners. För mer information läs vår fullständiga riskvarning och friskrivningsklausul. Tradingportalen möter upp Pareto Securities, mäklaren som erbjuder valutakonto till En resa till Hernö Gin.

Tradingportalen tar pulsen på CMC Markets, en av världens största Börsnyheter och teknisk analys kl Vad bestämmer priset på en råvara? Postat av Linus Liedholm i: Råvaruskolan 17 april, Kommentarer 1. Varför investera i råvaror? Hur handlar man i praktiken med råvaror? Utöver utbud och efterfrågan, finns fler parametrar som påverkar priset: Det kan illustreras genom följande exempel vilket även ger en introduktion till utbud och efterfrågan: Efterfrågan på olja ökar, drivet av t.

Vilket driver upp priserna: Då priset blir tillräckligt dyrt kommer olika aktörer alltid öka sin produktion genom exempelvis: Investeringar i dyr djuphavsborrning blir möjliga genom det höga oljepriset Investeringar i dyra tekniker för ökad effektivetet i befintliga källor Nya oljekällor exploateras Det höga priset påverkar också konsumtionsmönstret. Något som utan det höga priset, om vi bortser från de senaste årens klimatdebatt, kanske inte skulle skett: Det höga oljepriset gör alternativa bränslen som tidigare varit allt för dyrt att framställa mer intressanta.

Exempel på detta är Etanol som blev ett konkurrenskraftigt alternativ för vissa marknader. I Sverige nådde antal sålda etanolbilar sin toppsamma år som oljepriset slog rekord. Även diesel har under åren efter sett ett ökat intresse, vilket visar på hur konsumenter väljer att ta en högre investering i motorerna dieselmotorer "Hoga oljepriser lyfte statoils vinst 4" dyrare än bensinmotorer att producera för i längden Hoga oljepriser lyfte statoils vinst 4 konsumtionen av olja.

Nybilskunder börjar kräva bränslesnålare modeller av producenterna, vilket driver utvecklingen av teknisk innovation för att minska bensinförbrukningen Vissa segment av marknaden låter bilen stå, för att istället använda kollektivtrafik Exemplet ovan är naturligvis inte helt sanningsenligt, men poängterar ändå tre nyckelfaktorer och illustrerar den cykliska naturen i råvarupriser: När priset på en råvara stiger kraftigt, kommer olika aktörer alltid att försöka öka sin produktion.

Är det tillräckligt lönsamt kommer vem som helst försöka producera råvaran och öka utbudet. Skulle priset på en trivial råvara så som socker helt plötsligt stiga tusentals procent, skulle intresset för denna rapport troligen vara mindre då de flesta själva skulle vara ute och plantera sockerbetor i stället för att läsa detta. Att öka prodiktionen av råvaror är aldrig enkelt.

Det tar tid och är dyrt. Handlar Hoga oljepriser lyfte statoils vinst 4 om jordbruksprodukter, kan odlare inte öka sin areal för grödan förrän nästföljande säsong. Är det metaller måste ofta exploatering ske vilket är dyrt, osäkert och kan ta många år innan produktionen kommer igång Höga priser kommer att påverka efterfrågan på råvaran, även omefterfrågan på applikationen som använder råvaran inte minskar.

Alternativa lösningar kan bli lönsamma, ny teknisk innovation ersätter råvaran eller minskar behovet tas fram. Även dessa förändringar i tar tid, och påverkar kanske inte priset på kort sikt — men på lång sikt kommer de höga priserna leda till förändringar i efterfrågemönstret. Utbud Vår första punkt för att analysera det framtida priset på en råvara är att analyser utbudet, historiskt och förväntat framtida utbud. Några frågor som man kan ställa sig vid denna analys är exempelvis: Hur mycket produseras i världen av råvaran?

Hur mycket finns i lager? Sker produktion i områden som kan påverkas av väder eller politisk instabilitet? oljekoncernen Statoil redovisar ett justerat rörelseresultat på 4,4 miljarder dollar, Högre oljepris och ökad produktion bidrog till det kraftiga vinstlyftet som ändå sedan dess, det är samma områden med höga naturvärden som undantas.

Med en vinst på 40,6 miljarder Hoga oljepriser lyfte statoils vinst 4 kronor hade Statoil sitt soligaste år någonsin.

Det ska Statoil tacka fjolårets höga priser på olja och gas för. Han tror att synergierna vid samgåendet är värda 4 miljarder norska kronor. Men med dagens låga oljepris och höga aktiekurser är utbudet av Denna vecka rapporterar Statoil och sju andra oljegiganter sina resultat vilket ligger inom det normala historiska spannet på procent.

Marknaden väntar sig nu att de stora oljebolagen ska dela ut i genomsnitt 90 procent av vinsten.

MORE: Raoljepriset viker ned sig

MORE: Bong ljungdahl vande till vinst

MORE: Vattenfalls vinst minskade

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde